Thị Phần Đồ Nội Thất Việt Nam Xuất Khẩu Sang Hoa Kỳ

banlamviecgometaygma

Dung lượng thị trường nhập khẩu đồ nội thất gỗ

Hoa kỳ và thị phần của việt nam

Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ trong tháng 11/2023 đạt 1,51 tỷ USD, giảm 14,6% so với tháng 11/2022. Trong 11 tháng năm 2023, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ đạt 16,9 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2022.

xuất khẩu nội thất

Thị trường cung cấp

Trung Quốc và Việt Nam là hai thị trường cung cấp chính mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ cho Hoa Kỳ trong 11 tháng năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại với Trung Quốc nên trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ từ thị trường này giảm mạnh trong 11 tháng năm 2019. Tỷ trọng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ từ Trung Quốc ở mức 34,6%, giảm 11,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018.

Thị trường cung cấp
Thị Trường Cung Cấp

Hoa Kỳ tăng mạnh nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ thị trường Việt Nam trong 11 tháng năm 2019, đạt 4,78 tỷ USD, tăng  31,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam tăng thêm 7,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018. Theo nguồn Reuters, dự báo thị trường nhà ở Hoa Kỳ sẽ được cải thiện trong năm 2020. Số lượng nhà ở trung bình trong năm 2020 đạt 1,264 triệu đơn vị tăng 0,6% so với năm 2019.

Đồ nội thất
Đồ Nội Thất

Thị trường nhà ở tăng kéo theo nhu cầu về đồ nội thất tăng tại thị trường Hoa Kỳ trong năm 2020. Thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh, khiến đồ nội thất tại Hoa Kỳ trở nên đắt đỏ, vì vậy Hoa Kỳ sẽ tăng nhập khẩu đồ nội thất từ các thị trường khác, trong đó Việt Nam là thị trường rất quan trọng đối với các nhà nhập khẩu của Hoa Kỳ.

10 thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Hoa Kỳ

Thị trường Tháng 11/2019
(Nghìn USD)
So với  Tháng 11/2018
(%)
11 tháng năm 2019
(Nghìn USD)
So với 11 tháng năm 2018
(%)
Tỷ trọng 11 tháng (%)

Thống kê thị trường xuất khẩu gỗ

Năm 2019 Năm 2018
Tổng 1.515.250 -14,6 16.918.064 -5,6 100,0 100,0
Trung Quốc 392.635 -52,8 5.849.773 -29,5 34,6 46,3
Việt Nam 516.451 33,0 4.784.389 31,2 28,3 20,4
Ca-na-đa 125.616 -2,3 1.358.898 1,1 8,0 7,5
Mê-hi-cô 83.437 1,0 937.017 4,8 5,5 5,0
Ma-lai-xi-a 93.729 47,3 820.627 23,8 4,9 3,7
Ý 62.150 9,6 631.888 0,4 3,7 3,5
In-đô-nê-xi-a 47.328 -8,5 582.095 4,3 3,4 3,1
Ấn Độ 31.319 29,1 289.635 5,4 1,7 1,5
Ba Lan 21.809 13,3 236.101 -16,1 1,4 1,6
Bra-xin 21.246 27,0 192.781 21,7 1,1 0,9
Thị trường khác 119.529 7,8 1.234.860 6,0 7,3 6,5

Nguồn: Tính toán từ số liệu Ủy Ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ

Chủng loại

Ghế khung gỗ (mã HS 940161+ 940169) và đồ nội thất phòng khách và phòng ăn (mã HS 940360) là hai mặt hàng chính Hoa Kỳ nhập khẩu trong 11 tháng năm 2019. Tỷ trọng nhập khẩu hai mặt hàng này chiếm 66,2% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ, tăng 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, nhập khẩu ghế khung gỗ đạt 5,73 tỷ USD, giảm 5,3%; đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 5,46 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2018.Nhập khẩu các chủng loại đồ nội thất còn lại của Hoa Kỳ trong 11 tháng năm 2019 đều giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó giảm mạnh nhất là đồ nội thất nhà bếp (mã HS 940334).

Chủng loại đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu của Hoa Kỳ

Mã HS Tháng 11/2019
(Nghìn
USD)
So với  tháng
11/2018
(%)
11 tháng năm 2019 (Nghìn
USD)
So với 11 tháng năm 2018 (%) Tỷ trọng 11 tháng (%)

Nội thất nhập khẩu của hoa kỳ

Năm
2019
Năm
2018
Tổng 1.515.250 -14,6 16.918.064 -5,6 100,0 100,0
940161 + 940169 544.200 -9,4 5.735.883 -5,3 33,9 33,8
940360 484.373 -16,5 5.465.205 -4,2 32,3 31,8
940350 311.924 -2,5 3.293.873 -0,4 19,5 18,5
940340 100.095 -45,9 1.594.266 -17,6 9,4 10,8
940330 74.658 -15,9 828.836 -9,3 4,9 5,1

Nguồn: Tính toán từ số liệu Ủy Ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ.

Qúy khách có nhu cầu mua các loại gỗ tự nhiên nhập khẩu, vui lòng liên hệ với SHT Việt Nam Nhé !

5/5 - 1231 Bình chọn
Xem thêm