Tuyển dụng

Thông Báo Tuyển Dụng Lao Động

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Công ty TNHH đầu tư kinh doanh và xây dựng SHT. Chuyên kinh doanh sản xuất gia công chế...

Tuyển Dụng Giám Đốc Nhân Sự Và Giám Đốc Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG SHT Vị trí tuyển dụng: Giám Đốc Nhân Sự  Và Giám Đốc Tài Chính...

SHT Tuyển Dụng Thợ Xẻ Gỗ Tại Hà Nội 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG SHT Vị trí tuyển dụng: Thợ Xẻ Gỗ Số lượng: 3 Giới tính: Nam Độ...

SHT Tuyển Dụng Kế Toán Kho Tại Hà Nội 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG SHT Địa Chỉ Nhà Máy : Km 17, Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội...

Tuyển Dụng Lái Xe Nâng Chuyên Nghiệp Cho Ngành Gỗ 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG SHT Vị trí tuyển dụng: Tuyển Dụng Lái Xe Nâng Chuyên Nghiệp Cho Ngành...

SHT Tuyển Dụng Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG SHT Vị trí tuyển dụng: Kế Toán Tổng Hợp Số lượng: 1  Giới tính:...

Tuyển Dụng Lao Động Phổ Thông Đi Làm Ngay 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG SHT Vị trí tuyển dụng: Lao động phổ thông Số lượng: 5 Giới tính: Nam,...

SHT Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Gỗ 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG SHT Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Kinh Doanh Gỗ – Sàn Gỗ Số...

SHT Tuyển Dụng Thợ Đốt Lò Tại Hà Nội 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG SHT Vị trí tuyển dụng: Thợ Đốt Lò Giới tính: Nam Số lượng : 2...