gotuhiengma3Cảm ơn quý khách đã xem hồ sơ năng lực của SHT Việt Nam. Với những cố gắng của toàn bộ anh chị em cán bộ công nhân viên, SHT ngày càng phát triển và tạo được niềm tin cũng như sự yêu mến từ khách hàng.

SHT Việt Nam Nhãn Hiệu Độc Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

Bộ hồ sơ năng lực của SHT bao gồm thông tin về công ty, định hướng phát triển và tầm nhìn chiến lược trong những năm tiếp theo. Hình ảnh sản phẩm và các công ty thành viên, những hợp đồng nổi bật trong 2 năm qua cũng như các chứng chỉ được được nhà nước công nhận.Cảm ơn quý khách đã xem hồ sơ năng lực của SHT, rất vui được trở thành đối tác với quý khách hàng trên tiêu chí cùng hợp tác và phát triển – Xây dựng doanh nghiệp giàu mạnh, đất nước phát triển văn minh. !